Yli 30€ tilauksille ilmainen toimitus!

Tietosuojaseloste

Tämä on Nansuskorun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen reksiteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 8.9.2021

1. Rekisterinpitäjä

Nansuskoru

Eräpolku 11, 65370 Vaasa

nansuskoru@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niina Hintikainen

nansuskoru@gmail.com, 0405810279

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite) muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiskesi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kanalta kriitisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamsita

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarksitaa reksiteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tellennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti reksiterinpitäjälle. Reksiterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Lahjakortti